Пленери2002 - Македония - Кичево

2002 - Македония - Прилеп
2003 - България - село Лозенец
2003 - Македония - Кичево
2004 - Македония - Белчище
2004 - Македония - Кичево
2005 - Mакедония - Папрадище
2005 - Македония - Кичево
2006 - Mакедония - Кичево
2006 - Македония - Тетово
2006 - България - Троян
2007 - България - Бусинци
2009 - България - Златоград 
2011 - България - Оряхово
2013 - България - Поморие
2015 - България - Поморие
2016 - Македония - Вевчани
Риби
Риби
120/ 70/ 40 см.
Абрстрактна форма
Абрстрактна форма
111/ 80/ 20 см.
Музика
Музика
210/ 58/ 29 см.
Хармония
Хармония
90/ 57/ 20см.
Споделено
Споделено
90/ 47/ 30см.
Арфа
Арфа
100/ 110/ 35см.
Начало
Начало
120/ 120/ 40см.
Форма
Форма
56 / 70 20см.
Композиция
Композиция
45/ 45/ 5 см.
Пластична форма
Пластична форма
46 / 45/ 6 см.Скулптура бронз, Арт галерия, Малки пластики от бронз - скулптор - Любка Кирилова.